סניף מע"מ ת"א 1

לנוחיותכם, מצ"ב פרטי סניף מע"מ ת"א 1

כתובת סניף מע"מ ת"א 1

רח' רוטשילד 29 בת ים 59132

מספר טלפון מע"מ ת"א 1

03-6552200

מספר פקס סניף מע"מ ת"א 1

03-6552270

קבלת קהל

אכיפה

קומה 9
ימים א',ב',ד',ה',08:30-13:00; ימים ב',ד',18:00-15:00; ימים ג' אין קבלת קהל
074-7619035
076-8093999
בת ים

ביקורת חשבונות

קומה 10
ימים א',ב',ג',ד',ה',13:00-08:30; ימים ג' אין קבלת קהל; ימים ב',ד',18:00-15:00
074-7619048
076-8093997
בת ים

גביה

קומה 9
ימים א',ב',ד',ה',08:30-13:00; ימים ב',ד',18:00-15:00; ימים ג' אין קבלת קהל
074-7619041
074-7619040
076-8093996
076-8093530
בת ים

החזרי מס

קומה 9
ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30; ימים ב',ד',18:00-15:00; ימים ג' אין קבלת קהל
074-7619036
076-8094002
בת ים

מידע על העלמות מס

קומה 10
ימים א',ב',ג',ד',ה',13:00-08:30;

ימים ג' אין קבלת קהל;

ימים ב',ד',18:00-15:00

074-7619059
076-8093907
בת ים

מפת הגעה מע"מ סניף מע"מ ת"א 1