סניף מע"מ רחובות

לנוחיותכם, מצ"ב פרטי סניף מע"מ רחובות

כתובת סניף מע"מ רחובות

רח' רוז'ינסקי 11 רחובות

מספר טלפון מע"מ רחובות

08-9446888

מספר פקס סניף מע"מ רחובות

08-9493027

קבלת קהל מעמ סניף רחובות

אכיפה
קומה 1
ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30; ימים א',ב',ד',18:00-15:00; ימים ג' אין קבלת קהל
074-7619477
076-8094101
רחובות

אכיפה – חובות
קומה 1
ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30; ימים א',ב',ד',ה',18:00-15:00; ימים ג' אין קבלת קהל
074-7619465
074-7619476
076-8094108
076-8094107
רחובות

אכיפה – קביעות
קומה 1
ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30; ימים א',ב',ד',ה',18:00-15:00; ימים ג' אין קבלת קהל
074-7619474
074-7619473
076-8094098
076-8094097
רחובות

אכיפה קנס מנהלי
קומה 1
ימים א',ה',13:00-08:30; ימים ב',ד',18:00-15:00; ימים ג' אין קבלת קהל
074-7619459
074-7619466
076-8094073
076-8094109
רחובות

אמרכלות
קומה 1
אין קבלת קהל
074-7619446
076-8094074
רחובות

ביקורת חשבונות
קומה 1
ימים א',ב',ד',ה' בתאום מראש
074-7619445
076-8094096
רחובות

גביה
קומה 1
ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30; ימים א',ב',ד',ה',18:00-15:00; ימים ג' אין קבלת קהל
074-7619463
074-7619461
074-7619462
074-7619460
076-8094091
076-8094092
076-8092570
076-8094090
רחובות

הנהלה/ לשכת הממונה
קומה 1
ימים א',ב',ד',ה' בתאום מראש
074-7619440
076-8094075
רחובות

הסדרים
קומה 1
ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30; ימים א',ב',ד',ה',18:00-15:00; ימים ג' אין קבלת קהל
074-7619476
074-7619468
076-8094107
076-8094100
רחובות

יועץ משפטי
קומה 1
ימים א',ב',ד',ה' בתאום מראש
074-7619448
076-8093933
רחובות

מחלקת החזרים
קומה 1
ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30; ימים א',ב',ד',ה',18:00-15:00; ימים ג' אין קבלת קהל
074-7619472
074-7619468
076-8094093
076-8094100
רחובות

מפת הגעה מע"מ סניף מע"מ רחובות