בית הספר בית יעקב בנתניה

לנוחיותכם, מובאים פרטי ביה"ס בית יעקב בנתניה כתובת בית הספר – בית יעקב רח' לח"י 13, נתניה מספר טלפון של ביה"ס בית יעקב 09-8822434 מספר פקס 09-8334685 מפת הגעה בית הספר בית יעקב מגמת בית הספר מוכר שאינו רשמי

בית הספר אור לציון בנתניה

לנוחיותכם, מובאים פרטי ביה"ס אור לציון בנתניה כתובת בית הספר – אור לציון הגר"א 4 ,רמת-חן, נתניה מספר טלפון של ביה"ס אור לציון 09-8655603 מספר פקס 09-8655610 מפת הגעה בית הספר אור לציון מגמת בית הספר מוכר שאינו רשמי

בית הספר הדר ישראל בנתניה

לנוחיותכם, מובאים פרטי ביה"ס הדר ישראל בנתניה כתובת בית הספר – הדר ישראל הנביאים 21, נתניה מספר טלפון של ביה"ס הדר ישראל 09-8654536 מספר פקס 09-8856621 מפת הגעה בית הספר הדר ישראל מגמת בית הספר

בית הספר אורחות שרה (הדר ישראל בנות) בנתניה

לנוחיותכם, מובאים פרטי ביה"ס אורחות שרה (הדר ישראל בנות) בנתניה כתובת בית הספר – אורחות שרה (הדר ישראל בנות) יחזקאל 15, נתניה מספר טלפון של ביה"ס אורחות שרה (הדר ישראל בנות) 09-9612404 מספר פקס 09-8856621 מפת הגעה בית הספר אורחות שרה (הדר ישראל בנות) מגמת בית הספר ממלכתי חרדי

בית הספר תחכמוני בנתניה

לנוחיותכם, מובאים פרטי ביה"ס תחכמוני בנתניה כתובת בית הספר – תחכמוני יהודה הלוי 35, נתניה מספר טלפון של ביה"ס תחכמוני 09-8823345 09-8616106 מספר פקס 09-8629619 מפת הגעה בית הספר תחכמוני מגמת בית הספר חמ"ד (חינוך ממלכתי דתי)

בית הספר רועי קליין בנתניה

לנוחיותכם, מובאים פרטי ביה"ס רועי קליין בנתניה כתובת בית הספר – רועי קליין הרטום 35, נתניה מספר טלפון של ביה"ס רועי קליין 09-8341102 מספר פקס 09-8622055 מפת הגעה בית הספר רועי קליין מגמת בית הספר חמ"ד (חינוך ממלכתי דתי)

בית הספר קרליבך בנתניה

לנוחיותכם, מובאים פרטי ביה"ס קרליבך בנתניה כתובת בית הספר – קרליבך אריק לביא 5, נתניה מספר טלפון של ביה"ס קרליבך 09-8624070 מספר פקס 09-8624101 מפת הגעה בית הספר קרליבך מגמת בית הספר חמ"ד (חינוך ממלכתי דתי)

בית הספר צופיה בנתניה

לנוחיותכם, מובאים פרטי ביה"ס צופיה בנתניה כתובת בית הספר – צופיה אבא הלל 24, נתניה מספר טלפון של ביה"ס צופיה 09-9552848 מספר פקס 09-9583437 מפת הגעה בית הספר צופיה מגמת בית הספר חמ"ד (חינוך ממלכתי דתי)

בית הספר עוזיאל בנתניה

לנוחיותכם, מובאים פרטי ביה"ס עוזיאל בנתניה כתובת בית הספר – עוזיאל איזיק רמב"ה 8, נתניה מספר טלפון של ביה"ס עוזיאל 09-8354415 09-8653522 מספר פקס 09-8352908 מפת הגעה בית הספר עוזיאל מגמת בית הספר חמ"ד (חינוך ממלכתי דתי)

בית הספר נועם בנתניה

לנוחיותכם, מובאים פרטי ביה"ס נועם בנתניה כתובת בית הספר – נועם מוריה 5, נתניה מספר טלפון של ביה"ס נועם 09-8625120 09-8846215 מספר פקס 09-8846215 מפת הגעה בית הספר נועם מגמת בית הספר חמ"ד (חינוך ממלכתי דתי)