מרכז ללימוד יהדות – תורת חב"ד לבני הישיבות

לנוחיותכם, מצורפים פרטי מרכז ללימוד יהדות – תורת חב"ד לבני הישיבות

כתובת מרכז ללימוד יהדות – תורת חב"ד לבני הישיבות

לוי יצחק ב' 901 תורת חב"ד, לוי יצחק ב' 901 תורת חב"ד, כפר חב"ד

מספר טלפון מרכז ללימוד יהדות – תורת חב"ד לבני הישיבות

03-9600231

מספר פקס מרכז ללימוד יהדות – תורת חב"ד לבני הישיבות

03-9600231

מפת הגעה מרכז ללימוד יהדות – תורת חב"ד לבני הישיבות